Profil verejného obstarávateľa a realizované projekty

2022

Záznam z prieskum trhu – zverejnenie

Výzva na predkladanie ponúk

2019

Projekt: Vzdelávanie zamestnancov Melli Interiéry, s.r.o.


2018

Projekt: Inovácia technológie tvarového delenia materiálu


2018

Projekt: Inovácia technológie Melli Interiéry


31.august 2013 
Predbežné oznámenie


4.september 2013
Súťažné podklady – Melli Interiéry, s.r.o.


4.september 2013
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


11.október 2013
Informácia o vybavení žiadosti o nápravu


11.október 2013
Súťažné podklady – úprava po žiadosti o nápravu


21.október 2013
Informácia o otváraní častí ponúk označených ako Ostatné


23.november 2013
Informácia o otváraní častí ponúk označených ako Kritériá


20.február 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


august 2014
Projekt: Výskum recyklátov PUR pien